Algemene Voorwaarden

Vertrouwelijke informatie
Aangezien je meestal met meerdere personen meedoet aan een van de programma’s van Rhythms of Nature, wil ik je vragen alle informatie die tijdens sessies gedeeld worden die als persoonlijk/vertrouwelijk kan worden gezien, de privacywetgeving en geheimhouding in acht te nemen. Uiteraard houd ik mij daar ook aan, tenzij de cursist zelf toestemming geeft om deze informatie te delen met derden.

Aansprakelijkheid
Voor alle programma’s van Rhythms of Nature geldt dat je op eigen risico mee het bos in gaat. Bij eventuele schade of letsel kan Rhythms of Nature niet aansprakelijk gesteld worden. Rhythms of Nature doet er alles aan doen om de veiligheid van alle cursisten te waarborgen en hoewel de programma’s en uitnodigingen niet gevaarlijk zijn, kan overal iets gebeuren, ook in het bos. Cursisten wordt te allen tijden gevraagd voor hun eigen veiligheid zorg te dragen en eventuele medische zaken vooraf te melden, dan wel bepaalde uitnodigingen niet mee te doen als hij/zie hierin een risico op schade en/of letsel voorziet.

Geen foto’s
Tijdens alle programma’s van Rhythms of Nature zal ik geen foto’s maken. Ik wil je nadrukkelijk vragen dit ook niet te doen, omdat dit door deelnemers vaak als storend en soms zelfs als onveilig wordt ervaren. Daarnaast ondersteunt het jezelf en de groep niet. In een heel enkel geval zal er tijdens een bosbad/retraite/jaarcursus wel de gelegenheid zijn tot het maken van foto’s, maar dan wordt dit uitdrukkelijk vernoemd en heeft dit een functie in het programma. Deze foto’s betreffen nooit mede deelnemers.

Annuleren
Als je annuleert of niet komt opdagen bij een bosbad, natuurcoachingssessie of retraite, wordt er geen geld terug gestort. Wel kun je iemand anders in jouw plaats sturen met voorafgaande afstemming met mij. Indien een bosbad, natuurcoachingssessie of retraite niet door kan gaan wegens noodweer of onvoorziene omstandigheden, wordt samen met de deelnemer(s) naar een vervangende datum gezocht. Voor het annuleren van de jaarcursus, zie onder Algemene Voorwaarden Shinrin-Yoku Jaarcursus Rhythms of Nature, hieronder.

Copyright
Aan de teksten, beeldmateriaal, programma’s voor de bosbaden, retraites en jaarcursus, het inrichten van deze website en overige uitingen van Rhythms of Nature is veel aandacht en energie (en geld) besteed, met veel liefde uiteraard. Het is niet toegestaan deze programma’s, materiaal, teksten, foto’s en/of film te kopiëren, verspreiden of begeleide sessies op te nemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marije Geenevasen.

Klachtenregeling
Eventuele klachten kunnen binnen een maand, mondeling of schriftelijk (met naam, adres en datum), gemeld worden bij Marije Geenevasen. Samen met de cursist zal er gezocht worden naar een passende oplossing. Het streven is om de klacht binnen vier weken af te handelen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik daarvan per e-mail op de hoogte.

Algemene voorwaarden Shinrin-Yoku Jaarcursus Rhythms of Nature

Naast bovenstaande voorwaarden gelden onderstaande richtlijnen voor alle cursisten die zich inschrijven voor de Jaarcursus Rhythms of Nature. Bij de inschrijving gaat deze overeenkomst tussen gecertificeerd Shinrin-Yoku Gids & Natuurcoach Marije Geenevasen en de cursist van start. De inschrijving is geldig zodra ontvangst van de inschrijving per mail is bevestigd en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.

Annuleren
Uiteraard is er altijd een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving waarbinnen er kosteloos geannuleerd kan worden. Na inschrijving kan tot 12 weken voor de eerste lesdag per brief of per e-mail geannuleerd worden met slechts inhouding van de administratiekosten (100 euro). Bij annulering minder dan 12 weken voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van de jaarcursus in rekening gebracht; bij annulering vanaf 6 weken voor de jaarcursus wordt er 50% in rekening gebracht; bij annulering vanaf twee weken voor aanvang 75%. Indien de cursus gestart is, is annuleren niet meer mogelijk. De cursuskosten zijn te vinden onder het kopje Jaarcursus en kunnen in overleg in termijnen worden betaald. Bij het in gebreke blijven van de betaling, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht van ten minste 10 % bovenop het cursusbedrag. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ik de jaarcursus moet annuleren. In dat geval zal ik het volledig betaalde bedrag terugbetalen aan de cursist.